อบรมการใช้ LMS เป็นสื่อการสอน Online

เมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2564  ทีมงาน Edustyles อบรมการเปิดใช้งาน LMS ( Lms คืออะไร คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม !!! )  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน Onlineในสถานการณ์ Covid – 19   ณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา. 

 

Message us