ข่าวสาร

ประกาศผลการตัดสิน การประกวดออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ WESPRA Model Lesson Plan Contest ครั้งที่ 1

สำหรับผลการตัดสินการประกวดออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ WESPRA Model Lesson Plan Contest ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2021 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วม 4 ท่าน

Than Chaiboriphan

16/09/2021
Message us