ข่าวสาร

ประกาศผลการตัดสิน การประกวดออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ WESPRA Model Lesson Plan Contest ครั้งที่ 1

สำหรับผลการตัดสินการประกวดออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ WESPRA Model Lesson Plan Contest ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2021 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วม 4 ท่าน

Than Chaiboriphan

16/09/2021

บทความ

การเรียนรู้ผ่านออนไลน์ในสถานการณ์ที่ต้องปรับตัว ปรับกระบวนการ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติ

ไขปัญหาอีกประเด็นที่รับฟังทั้งฝั่งครูผู้สอน ฝั่งผู้ปกครอง และจากมุมมองภายนอกว่า “การเรียนออนไลน์ไม่เหมาะกับวิชาปฏิบัติ ไม่เหมาะกับเด็กเล็ก ๆ เสียเวลา ไม่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ” หากเรามัวแต่มองมุมที่เป็นพลังลบ ด้านที่มีแต่ข้อเสีย มีแต่ปัญหา เราอาจตัดสินศักยภาพของเด็กไปแบบไม่รู้ตัว

Dr.DaiPaaN

14/09/2021

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เปลี่ยนผู้เรียนเป็นผู้สร้างเกมกระดาน

GM Game Maker  เป็นการจัดกิจกรรม ที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างความรู้ด้วนตนเองตั้งแต่การเลือก การวางแผน ลำดำขั้นตอน การเลือกใช้เครื่องมือ การลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกได้อย่างอิสระ

G Master

11/09/2021
Message us