ข่าวสาร

คนดีศรีสยาม ” เพชรแห่งสยาม ” ครั้งที่ 11

ทรงโปรดให้ นายบุญเชิด  กันภัย  รองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีมอบประทานรางวัล คนดีศรีสยาม”เพชรแห่งสยาม” ครั้งที่ ๑๑ ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕เวลา ๑๔.๐๐ น.

G Master

25/09/2022
Message us