ข่าวสาร

โครงการความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ กิจกรรมบูรณาการ ทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

ฝึกฝนทักษะเพื่อความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมบูรณาการ ทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ที่โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จัดขึ้นในวันที่ อาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565

G Master

05/07/2022
Message us