บทความ

รู้จักกับอาชีพผู้สร้างนวัตกรรม

หลายคนมี Mindset เกี่ยวกับนวัตกรรมว่า นวัตกรรมเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องของคนเก่ง เป็นหน้าที่ของฝ่าย R&D เป็นกลยุทธ์ของผู้บริหาร หรือคิดว่านวัตกรรมต้องเป็นแบบเรื่องใหม่ๆที่พลิกโลก ออกมาคนต้องตื่นเต้นฮือฮาไปทั้งประเทศ ทั้งโลกแบบ ไอโฟน Apple เป็นต้น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดไปอย่างมาก

G Master

07/06/2021
Message us