ข่าวสาร

CEO Edustyles รับรางวัล เพชรรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2565

เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ MCC HALL THE MALL งามวงศ์วาน นายธันว์ ชัยบริพันธ์ และ นายธนัตย์ อธิธนคีรี ได้รับรางวัล เพชรรัตนโกสินทร์ สาขา เพชรผู้สอนเกียรติคุณวิชาการด้าน Digital Technology and Information Commuication Technology ( DC & ICT )

Chanon Jiraprayun

15/02/2022

ข่าวสาร

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี รับรางวัล กินรีทอง มหาชน ครั้งที่ 7

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี รับรางวัล กินรีทอง มหาชน ครั้งที่ 7 สาขา นักพัฒนานวัตกรรมดีเด่น ด้านการออกแบบหลักสูตร และการสอนสร้างสรรค์นวัตกรรม

Chanon Jiraprayun

24/01/2022

ข่าวสาร

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสภาองค์กร เยาวชน คนสร้างชาติ

ในวันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2564 ได้มีการลงนาม จาก นาง ณิชาภา สิงห์ณรงค์ ประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ให้ ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไปของสภาเยาวชนคนสร้างชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินกิจกรรม

Chanon Jiraprayun

03/01/2022

ข่าวสาร

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี รับรางวัลในงาน ๑ปณิธานความดีใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวีรับรางวัลในงาน ๑ปณิธานความดีใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ทำคุณงามความดีต่อแผ่นดินไทย โดย กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบรางวัล ในสาขา เกียรติคุณแม่พิมพ์ของชาติดีเด่น

Chanon Jiraprayun

09/12/2021

ข่าวสาร

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี มอบทุนโรงเรียนบางกะปิ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ดร.ปฑิตา ปิยสกุลเสวี เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติที่ดี ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนบางกะปิ

Chanon Jiraprayun

09/12/2021

ข่าวสาร

พิธีมอบรางวัล 1 Teacher 1 Innovation

“One teacher One Innovation” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

Chanon Jiraprayun

08/12/2021

ข่าวสาร

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี มอบทุนการศึกษา โรงเรียนพิชัยพัฒนา

ในวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี ได้เข้าโรงเรียนพิชัยพัฒนาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ เรียนดีและมีความประพฤติที่ดี จำนวน 8 คน

Chanon Jiraprayun

20/11/2021

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เปลี่ยนผู้เรียนเป็นผู้สร้างเกมกระดาน

GM Game Maker  เป็นการจัดกิจกรรม ที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างความรู้ด้วนตนเองตั้งแต่การเลือก การวางแผน ลำดำขั้นตอน การเลือกใช้เครื่องมือ การลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกได้อย่างอิสระ

Chanon Jiraprayun

11/09/2021

ข่าวสาร

ทำความรู้จัก Dr.Pathitta Piyasakulsewee (มิสด้ายป่าน) นักพัฒนานวัตรกรรมทางการศึกษา

Dr.Pathitta Piyasakulsewee. หรือ ที่ใครหลายๆคนรู้จักในนาม ” มิสด้ายป่าน ” ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ บริษัท Edustyles Co.,Ltd. เธอได้สร้างผลงานทางด้านวิชาการ ในวงการ การศึกษา มาโดยตลอดชีวิตของเธอ. ซึ่งผลงานล่าสุดที่ได้รับรางวัล อันทรงเกียรติ ที่ได้รับมาล่าสุด.

Chanon Jiraprayun

05/07/2021
1 2
Message us