ข่าวสาร

คนดีศรีสยาม ” เพชรแห่งสยาม ” ครั้งที่ 11

ทรงโปรดให้ นายบุญเชิด  กันภัย  รองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีมอบประทานรางวัล คนดีศรีสยาม”เพชรแห่งสยาม” ครั้งที่ ๑๑ ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕เวลา ๑๔.๐๐ น.

G Master

25/09/2022

ข่าวสาร

โครงการความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ กิจกรรมบูรณาการ ทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

ฝึกฝนทักษะเพื่อความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมบูรณาการ ทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ที่โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จัดขึ้นในวันที่ อาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565

G Master

05/07/2022

ข่าวสาร

CEO Edustyles รับรางวัล เพชรรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2565

เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ MCC HALL THE MALL งามวงศ์วาน นายธันว์ ชัยบริพันธ์ และ นายธนัตย์ อธิธนคีรี ได้รับรางวัล เพชรรัตนโกสินทร์ สาขา เพชรผู้สอนเกียรติคุณวิชาการด้าน Digital Technology and Information Commuication Technology ( DC & ICT )

G Master

15/02/2022

ข่าวสาร

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี รับรางวัล กินรีทอง มหาชน ครั้งที่ 7

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี รับรางวัล กินรีทอง มหาชน ครั้งที่ 7 สาขา นักพัฒนานวัตกรรมดีเด่น ด้านการออกแบบหลักสูตร และการสอนสร้างสรรค์นวัตกรรม

G Master

24/01/2022

ข่าวสาร

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสภาองค์กร เยาวชน คนสร้างชาติ

ในวันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2564 ได้มีการลงนาม จาก นาง ณิชาภา สิงห์ณรงค์ ประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ให้ ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไปของสภาเยาวชนคนสร้างชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินกิจกรรม

G Master

03/01/2022

ข่าวสาร

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี รับรางวัลในงาน ๑ปณิธานความดีใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวีรับรางวัลในงาน ๑ปณิธานความดีใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ทำคุณงามความดีต่อแผ่นดินไทย โดย กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบรางวัล ในสาขา เกียรติคุณแม่พิมพ์ของชาติดีเด่น

G Master

09/12/2021

ข่าวสาร

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี มอบทุนโรงเรียนบางกะปิ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ดร.ปฑิตา ปิยสกุลเสวี เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติที่ดี ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนบางกะปิ

G Master

09/12/2021
1 2
Message us