ข่าวสาร

พิธีมอบรางวัล One Teacher One Innovation

“One teacher One Innovation” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

G Master

08/12/2021

ข่าวสาร

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี มอบทุนการศึกษา โรงเรียนพิชัยพัฒนา

ในวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี ได้เข้าโรงเรียนพิชัยพัฒนาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ เรียนดีและมีความประพฤติที่ดี จำนวน 8 คน

G Master

20/11/2021

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เปลี่ยนผู้เรียนเป็นผู้สร้างเกมกระดาน

GM Game Maker  เป็นการจัดกิจกรรม ที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างความรู้ด้วนตนเองตั้งแต่การเลือก การวางแผน ลำดำขั้นตอน การเลือกใช้เครื่องมือ การลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกได้อย่างอิสระ

G Master

11/09/2021

ข่าวสาร

ทำความรู้จัก Dr.Pathitta Piyasakulsewee (มิสด้ายป่าน) นักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

Dr.Pathitta Piyasakulsewee. หรือ ที่ใครหลายๆคนรู้จักในนาม ” มิสด้ายป่าน ” ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ บริษัท Edustyles Co.,Ltd. เธอได้สร้างผลงานทางด้านวิชาการ ในวงการ การศึกษา มาโดยตลอดชีวิตของเธอ. ซึ่งผลงานล่าสุดที่ได้รับรางวัล อันทรงเกียรติ ที่ได้รับมาล่าสุด.

G Master

05/07/2021

ข่าวสาร

ทีมงาน Edustyles อบรมการใช้งาน ipad เพื่อใช้ในการเรียนการสอน Onlineในสถานการณ์ Covid – 19

เมื่อวันที่  3 กรกฎาคม 2564  ทีมงาน Edustyles อบรมการเปิดใช้งาน ipad เพื่อใช้ในการเรียนการสอน Onlineในสถานการณ์ Covid – 19   ณ โรงเรียน อรุณวิทยา  ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    โดยได้รับความไว้วางใจจาก บาทหลวง อมรกิจ. พรหมภักดี

G Master

05/07/2021

บทความ

รู้จักกับอาชีพผู้สร้างนวัตกรรม

หลายคนมี Mindset เกี่ยวกับนวัตกรรมว่า นวัตกรรมเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องของคนเก่ง เป็นหน้าที่ของฝ่าย R&D เป็นกลยุทธ์ของผู้บริหาร หรือคิดว่านวัตกรรมต้องเป็นแบบเรื่องใหม่ๆที่พลิกโลก ออกมาคนต้องตื่นเต้นฮือฮาไปทั้งประเทศ ทั้งโลกแบบ ไอโฟน Apple เป็นต้น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดไปอย่างมาก

G Master

07/06/2021

บทความ

วิศวกร (อาชีพที่ เด็กๆหลายคนรู้จัก)

อาชีพวิศวกร เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กๆหลายคนมีความฝันแตกต่างกันไป บางคนก็อยากเป็นหมอ พยาบาล ตำรวจ ทหาร ครู เป็นต้น อาชีพวิศวกรเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาชีพที่มีหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นกันเยอะเลย แต่ถ้ายังไม่รู้จักคราวนี้เราจะมาแนะนำอาชีพนี้กัน

G Master

06/05/2021
1 2
Message us