ทำความรู้จัก Dr.Pathitta Piyasakulsewee (มิสด้ายป่าน) นักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

“เราคือผู้สร้างผลลัพธ์ให้กับระบบการศึกษาในรูปแบบใหม่ เห็นผลลัพธ์จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม”

Dr.Pathitta Piyasakulsewee. หรือ ที่ใครหลายๆคนรู้จักในนาม ” มิสด้ายป่าน ” ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ บริษัท Edustyles Co.,Ltd. เธอได้สร้างผลงานทางด้านวิชาการ ในวงการ การศึกษา มาโดยตลอดชีวิตของเธอ. ซึ่งผลงานล่าสุดที่ได้รับรางวัล อันทรงเกียรติ ที่ได้รับมาล่าสุด.

รางวัลเกียรติยศ กินรีทอง มหาชน

สาขา นักพัฒนานวัตกรรมดีเด่น

จากความเชื่อและความมุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพอย่างมีเกียรติ และมีความหมายต่อตนเองและสังคมโลกของด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ของ มิสด้ายป่าน ทำให้เธอ มีความรัก และ ความหวังดี กับวงการ การศึกษาไทย เธอมุ่งหวังที่จะผลิตนักนวัตกร ตัวน้อย ให้กลายเป็น ผู้สร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่สู่สังคมโลกได้ จนกลายเป็นที่รักและ ผู้ให้คำปรึกษา ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ผลงานที่เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชา ชุมรนุมเมล็ดพันธุ์แห่งปรีชาญาณ

พัฒนาหลักสูตรอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้บูรณาการ เทคโนโลยี สารสนเทศ

ผู้ออกแบบและพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ WESPRA model

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทักษะชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาสะเต็มศึกษา เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชา STEM – A

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชา STEM SMART

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชา Computing Science : Algorithm Unplugged สำหรับเด็กปฐมวัย

Dr.Pathitta Piyasakulsewee
Message us