โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา One Teacher One Innovation ครั้งที่ 2 / 2022

เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการและอธิการิณี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา One Teacher One Innovation ครั้งที่ 2 ประจำปี 2022 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2022 ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินนวัตกรรมทางการศึกษา จัดสัมมนาในรูปแบบผสมผสาน (hybrid) ณ หอประชุมโรงเรียนฯ และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YouTube LIVE โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันชั้นนำของประเทศอาทิ นายกสมาคมนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมไทย คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และคณะทำงานจากบริษัท เอ็ดดูสไตล์ จำกัด เป็นผู้ร่วมวิพากษ์ผลงาน วิทยากรบรรยาย และที่ปรึกษาในการพัฒนานวัตกรรม ในครั้งนี้มีบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 1,800 คน จาก 23 โรงเรียนในเครือมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร แขวงประเทศไทย

รายนามคณะวิทยากร

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิงค์วารสารวิชาการ

Message us