ข่าวสาร

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา One Teacher One Innovation ครั้งที่ 2 / 2022

เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการและอธิการิณี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา One Teacher One Innovation ครั้งที่ 2 ประจำปี 2022 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2022 ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินนวัตกรรมทางการศึกษา จัดสัมมนาในรูปแบบผสมผสาน (hybrid) ณ หอประชุมโรงเรียนฯ และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YouTube LIVE

Than Chaiboriphan

06/10/2022

ข่าวสาร

คนดีศรีสยาม ” เพชรแห่งสยาม ” ครั้งที่ 11

ทรงโปรดให้ นายบุญเชิด  กันภัย  รองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีมอบประทานรางวัล คนดีศรีสยาม”เพชรแห่งสยาม” ครั้งที่ ๑๑ ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕เวลา ๑๔.๐๐ น.

Chanon Jiraprayun

25/09/2022

ข่าวสาร

โครงการความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ กิจกรรมบูรณาการ ทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

ฝึกฝนทักษะเพื่อความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมบูรณาการ ทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ที่โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จัดขึ้นในวันที่ อาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565

Chanon Jiraprayun

05/07/2022

ข่าวสาร

CEO Edustyles รับรางวัล เพชรรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2565

เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ MCC HALL THE MALL งามวงศ์วาน นายธันว์ ชัยบริพันธ์ และ นายธนัตย์ อธิธนคีรี ได้รับรางวัล เพชรรัตนโกสินทร์ สาขา เพชรผู้สอนเกียรติคุณวิชาการด้าน Digital Technology and Information Commuication Technology ( DC & ICT )

Chanon Jiraprayun

15/02/2022

ข่าวสาร

One Teacher One Innovation นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อความเป็นมืออาชีพ:: e-book หนังสือ โดย ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี และ ดร.เดชกุล มัทวานุกูล

One Teacher One Innovation นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อความเป็นมืออาชีพ:: e-book หนังสือ โดย ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี และ ดร.เดชกุล มัทวานุกูล วางแผงให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ที่ mebmarket.com

Than Chaiboriphan

12/02/2022

ข่าวสาร

โครงการอบรม One Teacher One Innovation โดย คณะผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านการศึกษาในบางประเด็น เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล

Dr.DaiPaaN

05/02/2022

ข่าวสาร

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี รับรางวัล กินรีทอง มหาชน ครั้งที่ 7

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี รับรางวัล กินรีทอง มหาชน ครั้งที่ 7 สาขา นักพัฒนานวัตกรรมดีเด่น ด้านการออกแบบหลักสูตร และการสอนสร้างสรรค์นวัตกรรม

Chanon Jiraprayun

24/01/2022

ข่าวสาร

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสภาองค์กร เยาวชน คนสร้างชาติ

ในวันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2564 ได้มีการลงนาม จาก นาง ณิชาภา สิงห์ณรงค์ ประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ให้ ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไปของสภาเยาวชนคนสร้างชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินกิจกรรม

Chanon Jiraprayun

03/01/2022
1 2
Message us