ข่าวสาร

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสภาองค์กร เยาวชน คนสร้างชาติ

ในวันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2564 ได้มีการลงนาม จาก นาง ณิชาภา สิงห์ณรงค์ ประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ให้ ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไปของสภาเยาวชนคนสร้างชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินกิจกรรม

G Master

03/01/2022

ข่าวสาร

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี รับรางวัลในงาน ๑ปณิธานความดีใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวีรับรางวัลในงาน ๑ปณิธานความดีใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ทำคุณงามความดีต่อแผ่นดินไทย โดย กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบรางวัล ในสาขา เกียรติคุณแม่พิมพ์ของชาติดีเด่น

G Master

09/12/2021

ข่าวสาร

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี มอบทุนโรงเรียนบางกะปิ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ดร.ปฑิตา ปิยสกุลเสวี เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติที่ดี ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนบางกะปิ

G Master

09/12/2021

ข่าวสาร

พิธีมอบรางวัล One Teacher One Innovation

“One teacher One Innovation” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

G Master

08/12/2021

ข่าวสาร

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี มอบทุนการศึกษา โรงเรียนพิชัยพัฒนา

ในวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี ได้เข้าโรงเรียนพิชัยพัฒนาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ เรียนดีและมีความประพฤติที่ดี จำนวน 8 คน

G Master

20/11/2021

ข่าวสาร

ประกาศผลการตัดสิน การประกวดออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ WESPRA Model Lesson Plan Contest ครั้งที่ 1

สำหรับผลการตัดสินการประกวดออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ WESPRA Model Lesson Plan Contest ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2021 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วม 4 ท่าน

Than Chaiboriphan

16/09/2021

ข่าวสาร

ทำความรู้จัก Dr.Pathitta Piyasakulsewee (มิสด้ายป่าน) นักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

Dr.Pathitta Piyasakulsewee. หรือ ที่ใครหลายๆคนรู้จักในนาม ” มิสด้ายป่าน ” ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ บริษัท Edustyles Co.,Ltd. เธอได้สร้างผลงานทางด้านวิชาการ ในวงการ การศึกษา มาโดยตลอดชีวิตของเธอ. ซึ่งผลงานล่าสุดที่ได้รับรางวัล อันทรงเกียรติ ที่ได้รับมาล่าสุด.

G Master

05/07/2021

ข่าวสาร

ทีมงาน Edustyles อบรมการใช้งาน ipad เพื่อใช้ในการเรียนการสอน Onlineในสถานการณ์ Covid – 19

เมื่อวันที่  3 กรกฎาคม 2564  ทีมงาน Edustyles อบรมการเปิดใช้งาน ipad เพื่อใช้ในการเรียนการสอน Onlineในสถานการณ์ Covid – 19   ณ โรงเรียน อรุณวิทยา  ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    โดยได้รับความไว้วางใจจาก บาทหลวง อมรกิจ. พรหมภักดี

G Master

05/07/2021
1 2
Message us