แนะนำวิชาใหม่ วิทยาการคำนวณฉบับเข้าใจง่าย

คงจะแปลกใจว่าทำไมเปิดเทอมปีการศึกษา 2561 นี้จึงมีชื่อวิชาใหม่เกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่นวิชาวิทยาการคำนวณ และ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี วิชาเหล่านี้เกิดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ซึ่งระบุไว้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมาตรฐานตัวชี้วัดของวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาการงานและเทคโนโลยี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดวิชาใหม่คือวิชาวิทยาการคำนวณและวิชาการออกแบบเทคโนโลยีในวันนี้ทีมงานจึงได้จัดทำวิดีโอแนะนำวิชาวิทยาการคำนวณว่าเราควรเริ่มต้นเรียนอย่างไรไปชมกันได้เลยครับ

ที่มา

ขอบคุณภาพปกหนังสือเรียนวิชาวิทยาการคำนวณชั้นม.4 สสวท

อ่านเพิ่มเติม

campus-star.com – วิทยาการคำนวณ วิชาใหม่ของนักเรียนไทย เรียนตอนเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2561

Message us