ข่าวสาร

โครงการอบรม One Teacher One Innovation โดย คณะผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านการศึกษาในบางประเด็น เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล

Dr.DaiPaaN

05/02/2022

บทความ

การเรียนรู้ผ่านออนไลน์ในสถานการณ์ที่ต้องปรับตัว ปรับกระบวนการ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติ

ไขปัญหาอีกประเด็นที่รับฟังทั้งฝั่งครูผู้สอน ฝั่งผู้ปกครอง และจากมุมมองภายนอกว่า “การเรียนออนไลน์ไม่เหมาะกับวิชาปฏิบัติ ไม่เหมาะกับเด็กเล็ก ๆ เสียเวลา ไม่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ” หากเรามัวแต่มองมุมที่เป็นพลังลบ ด้านที่มีแต่ข้อเสีย มีแต่ปัญหา เราอาจตัดสินศักยภาพของเด็กไปแบบไม่รู้ตัว

Dr.DaiPaaN

14/09/2021

บทความ

ประโยชน์ของการตื่นเช้า

ฝากข้อความดีๆ สำหรับเด็กๆ โดยเฉพาะพี่ ป.3 ทุกคนค่ะ หลายคนที่ชอบตื่นสาย เพราะมันสบายกว่า ลองเปลี่ยนทัศนคติใหม่มาตื่นเช้าดูนะคะ แล้วจะรู้ว่าการตื่นนอนตอนเช้ามันดียังไง และข้อดีของการตื่นเช้ามีอะไรบ้าง อยากเชิญชวนให้อ่านครบทุกข้อนะคะ

Dr.DaiPaaN

28/10/2017
Message us