ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี มอบทุนการศึกษา โรงเรียนพิชัยพัฒนา

ในวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี ได้เข้าโรงเรียนพิชัยพัฒนาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ เรียนดีและมีความประพฤติที่ดี จำนวน 8 คน

Message us