ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี รับรางวัลในงาน ๑ปณิธานความดีใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี

รับรางวัลในงาน ๑ปณิธานความดีใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ทำคุณงามความดีต่อแผ่นดินไทย โดย กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบรางวัล ในสาขา เกียรติคุณแม่พิมพ์ของชาติดีเด่น

ภายในงานยังมีทีมงานของ บริษัท Edustyles Co.,Ltd เข้าร่วมแสดงความยินดี นอกจากนี้ยังได้รับการสัมภาษณ์จากรายการ Channel8Thailand อีกด้วย

Message us