โครงการความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ กิจกรรมบูรณาการ ทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

ฝึกฝนทักษะเพื่อความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมบูรณาการ ทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ที่โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จัดขึ้นในวันที่ อาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565

Message us