ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี รับรางวัล กินรีทอง มหาชน ครั้งที่ 7

ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี รับรางวัล กินรีทอง มหาชน ครั้งที่ 7 สาขา นักพัฒนานวัตกรรมดีเด่น ด้านการออกแบบหลักสูตร และการสอนสร้างสรรค์นวัตกรรม

วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2565

ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ณ ลานกิจกรรมลอยฟ้า ชั้น 10 รัชดา กรุงเทพ

Message us