ธนัตย์พัทธ์ อธิธนคีรี

Photographer
ธนัตย์พัทธ์
อธิธนคีรี

วิชา STE@M
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3

Image is not available
Latest Photoshoot
กว่าจะมาถึงตอนนี้ เราต้องผ่านอะไรมาบ้าง
Image is not available
Image is not available
Slide 1
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
คลังสรรพาวุธประจำวิชา STE@M
ของระดับชั้นต่างๆ
Collections
ผลของการลงมือทำ
Jessica & Mike
Basic Coding @Apple Thailand
Princess Emma
Inventor Day
Pet
STE@M Magic
Contact

ทุกความคิดเห็นย่อมได้รับการรับฟัง ติดต่อมาได้ตลอด 24 ชม.
ถ้าไม่มีการตอบกลับแสดงว่าไม่ว่างหรือนอนอยู่

ติดต่อ
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available