ธนัตย์พัทธ์ อธิธนคีรี

ธนัตย์พัทธ์
อธิธนคีรี

วิชา STE@M
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3

Image is not available
กว่าจะมาถึงตอนนี้ เราต้องผ่านอะไรมาบ้าง
Image is not available
Image is not available
Slider
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
คลังสรรพาวุธประจำวิชา STE@M
ของระดับชั้นต่างๆ
Slider
ผลของการลงมือทำ
Jessica & Mike
Basic Coding @Apple Thailand
Princess Emma
Inventor Day
Pet
STE@M Magic
Slider

ทุกความคิดเห็นย่อมได้รับการรับฟัง ติดต่อมาได้ตลอด 24 ชม.
ถ้าไม่มีการตอบกลับแสดงว่าไม่ว่างหรือนอนอยู่

ติดต่อ
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider