ประกาศผลการตัดสิน การประกวดออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ WESPRA Model Lesson Plan Contest ครั้งที่ 1

สำหรับผลการตัดสินการประกวดออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ WESPRA Model Lesson Plan Contest ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2021

  • รางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานของมาสเตอร์สรรเพชญ ทัพทอง
  • รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ผลงานของมิสวรรณชฎา มะคะสุต
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ผลงานของมิสณัฐฐินันท์ หงส์อัศวิน

ผลงานของมาสเตอร์สรรเพชญ 

https://drive.google.com/drive/folders/1-ACkXXnLR9-1t3qcrHTIhfBdhIwvsrw1

ผลงานของมิสวรรณชฎา

https://drive.google.com/drive/folders/1-2o5dbeYcA4YSUNgmfc3pYUpZeJ54J8h?usp=sharing

ผลงานของมิสณัฐฐินันท์

https://drive.google.com/drive/folders/1MFDdx2lQjq0KUnI03tk4u2WBb6bj4wRh?usp=sharing

Message us